DANH MỤC SẢN PHẨM

Mr Sáng

      Tin tức

LỄ BỔ NHIỆM CÁN BỘ MỚI

Việt Yên, Ngày 15/08/2020

 Chiều ngày 15/08/2020, Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc tổ chức họp công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Thay mặt HĐQT đồng chí Nguyễn Văn Khanh - chủ tịch HĐ đã chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Phượng giữ chức vụ Phó giám đốc xí nghiệp 2. Phát biểu tại buổi họp, Đc Chủ Tịch HĐQT bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới Đc Phượng sẽ hoàn thành trọng trách, xứng đáng với sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo công ty, cùng Ban lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ!

 

 

 

 


   Các tin khác:

          - LỄ BỔ NHIỆM CÁN BỘ MỚI           - LỄ BỔ NHIỆM CÁN BỘ MỚI           - LỄ BỔ NHIỆM CÁN BỘ MỚI           - LỄ BỔ NHIỆM CÁN BỘ MỚI